Óvodapszichológia
Bemutatkozás

Csombók Bernadett

dr. Csombók Bernadett

óvodapszichológus tanácsadó szakpszichológus,
család- és párterapeuta

Elérhetőségek:

Email: csbernaa@gmail.com

Mobil: +36-30-304-9907

Tanulmányaim:

ELTE Állam-és Jogtudományi Kar (diploma megszerzésének éve:2000)

ELTE BTK Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanácsadás Szakirány (diploma megszerzésének éve: 2012)

Magyar Pszichológiai Társaság által szervezett Brief coaching a vezetésben és a szervezetben képzés (2014, 2015)

ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus Képzés, Krízis szakirány (diploma megszerzésének éve: 2020)

Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzése (tanúsítvány megszerzése: 2022)

Szakmai tapasztalataim gyermekekkel

Több, mint 6 évet dolgoztam a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál 4-18 év közötti gyermekekkel, kamaszokkal és családjaikkal. Részt vettem a szakértői vizsgálatok lefolytatásában, gyermekek értelmi képességeinek és pszichés nehézségeinek a feltérképezésén.

Nevelési tanácsadás során pedig integratív szemléletű foglalkozásokat vezettem gyermekekkel, valamint szülőkonzultációkat és szorongásoldó csoportos foglalkozásokat tartottam. Sok esetben nem csupán a gyerekek, vagy a szülők külön- külön vettek részt a foglalkozásokon, hanem családterápiás ülések keretében közösen kerestük az erőforrásokat és az aktuális nehézségek, konfliktusok megoldásának új mintáit.

Az óvodás korosztály, a világra rácsodálkozó kíváncsiságával és őszinte nyitottságával mindig is közel állt hozzám. Szerencsésnek érzem magam, hogy olyan munkám lehet, amit szeretek, és megtisztelnek a gyerekek és a szüleik a bizalmukkal és megosztják velem a történeteiket.

Hiszek abban, hogy nehézségek esetén a szülőkkel, családokkal és az óvodapedagógusokkal együttműködésben, az erőforrásokra alapozva, közösen keressük a lehetséges megoldásokat. A szakmai gondolkodásomat elsősorban a rendszerszemlélet és a kötődéselméleten alapuló megközelítés, valamint a humanisztikus pszichológia határozza meg.

Közel áll hozzám a mozgásos- és művészetterápiás módszerek eszköztára, valamint a mindfulness gyakorlatai.

A munkámban fontosnak tartom az erőforrásokra építő megoldásfókuszú gondolkodást, a kreativitást, és a játékosságot.

 

„A jó neveléshez, gyökerek és szárnyak kellenek.”- /Goethe/

Mit csinál az óvodapszichológus?

Az óvodapszichológus feladata elsősorban a gyermekek lelki egészségvédelme, továbbá az óvodai nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése. Munkáját preventív szemlélet jellemzi, azaz elsődleges feladata az egészséges életmód és pszichés jóllét elősegítése és ezáltal a problémák keletkezésének a megelőzése. Feladatai közé tartozik a pszichoedukáció, valamint a nehézségek, fejlődési elmaradások minél korábbi észrevételében való közreműködés, adott esetben a szükséges kivizsgálások és terápiás lehetőségek ajánlása.

Az óvodapszichológus időnként részt vesz az óvodai csoportok életében, rendszeresen megfigyeléseket végez a gyermekcsoportokban, konzultál az óvodapedagógusokkal, közreműködik a gyermekek beilleszkedését segítő folyamatokban, esetenként csoportos foglalkozásokat tart a gyermekek számára.

Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat végez a gyermekek körében, kapcsolatot tart a szülőkkel konzultáció, vagy fogadóóra keretében; valamint esetenként részt vesz a szülői értekezleteken.

Szükség esetén krízistanácsadást végez, amennyiben indokolt az óvodapedagógusokkal, és a szülőkkel egyeztetve, javaslatot tesz a gyermekek szakértői bizottság általi vizsgálatára.

Terápia szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez/szakemberhez; és együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal.

Milyen kérdésekben fordulhatnak hozzám?

- gyerekneveléssel kapcsolatos dilemmák,

- óvodai beszoktatás, szülőktől elválás nehézségei,

- indulat szabályozás, dühkezelés terén nehézségek,

- testvérféltékenység,

- szorongás,

- alvás- étkezés, szobatisztaság körüli nehézségek,

- iskolakezdés, intézményválasztás dilemmái,

- családi helyzetben bekövetkező változások (pl. költözés, válás),

- egyéb krízishelyzetek (betegség, haláleset, gyász)

 

Keressenek bizalommal, hogy a családi és egyéni erőforrásokra támaszkodva
közösen megtaláljuk a megoldás felé vezető utat!