Óvodapszichológia

Kedves Látogatók!

Mihályi-Markó Noémi vagyok, az óvoda óvodapszichológusa. Az új köznevelési törvény értelmében a 2013 szeptemberében kezdődő pedagógiai évtől törvényi előírás az óvodapszichológus alkalmazása.Én ezt a feladatot 2013 novemberétől  látom el az óvoda mindkét épületében.

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdtem, ahol viselkedéselemző diplomát szereztem, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzése után lettem okleveles pszichológus. Ezután a Testnevelési Egyetemem szereztem sportszakpszichológusi végzettséget. Jelenleg az ELTE PPK Tanácsadó Szakképzésén képződöm.

Mivel sem az óvodában, sem a kerültben nem dolgozott korábban óvodapszichológus, így fontosnak tartom elmondani, hogy mit is takar ez valójában. Célom  bemutatni azt,  hogy hogyan és kivel dolgozom, valamint segíteni abban, hogy milyen módon lehet velem kapcsolatba lépni.

 

A munkám fő célja a gyermekek egészséges fejlődésének támogatása, személyiségük fejlesztése, az óvodában folyó nevelői munka segítése. Éppen ezért munkám különböző területeken folyik.

Egyrészről közvetlenül a gyermekekkel folytatott egyéni vagy csoportos munka során. Ezek az alkalmak nem jelentenek terápiás munkát, hiszen az intézményi keretek közt ez nem valósulhat meg. Az egyéni alkalmak szolgálhatnak egyfajta  pszichés támogatásként, szorongásoldástként, valamint ismerkedésképp egy kétszemélyes helyzetben, annak érdekében hogy minél jobban megismerjem az adott gyermeket.  Fontos kiemelni tehát, hogy a már diagnózissal rendelkező gyermekek (pl. autizmus, értelmi fogyatékosság) terápiás ellátása nem tartozik a feladataim közé, ugyanakkor abban tudok segíteni, hogy az óvodai élete, a csoportba való beilleszkedése minél gördülékenyebb legyen.

Immár harmadik éve vezetek csoportos foglalkozásokat, melyek nagy előnye hogy az óvodai csoportokhoz képest sokkal kisebb létszámban (5-7fő) találkozom a gyermekekkel. Ezek a csoportok alkalmasak a szorongás oldására, a szociális készségek, az empátiás készség, az önreflexiós és érzelem kifejező készség fejlesztésére.

Ezeket a foglalkozásokat szülői kérésre, óvodapedagógusi javaslatra vagy a csoportban történő megfigyelés során az én javaslatomra kezdjük el, minden esetben a szülő írásos beleegyezésével.

 Munkám másik fontos része az, hogy a csoportokban hospitálok és folyamatosan kapcsolatot tartok az óvodapedagógusokkal. Ilyen esetekben lehetőség nyílik mind az adott csoport, mind pedig egy adott gyermek esetleges problémáinak átbeszélésére. Ilyenkor tanácsaimmal igyekszem segítséget nyújtani a nehézségek megoldásában, a pozitív légkör megteremtésében.

Tevékenységem legfontosabb része a szülői nevelés támogatása tanácsadással, konzultációs lehetőséggel. Vallom, hogy egy óvodás gyermek életében, viselkedésében jelentős változás csak a szülővel folytatott szoros együttműködésben valósulhat meg. Ilyenkor természetesen él a titoktartási kötelezettségem.

A szülőknek lehetőségük van előzetesen időpontot egyeztetve, feltenni a kérdéseiket, átbeszélni a problémáikat, Ha valami olyasmit figyelnek meg, amiről nehéz eldönteni, hogy probléma, vagy csak valami, ami majd elmúlik. Ezek lehetnek: nevelési kérdések, beilleszkedési, beszoktatási, otthoni vagy óvodai viselkedési nehézségek. Előkerülhet bármilyen eredetű (sötétségtől, póktól, stb.) félelem, váratlan vagy épp várt (pl. testvérszületés) családi életesemény, esetlegesen a családi élet válsága (pl. válás esetén), ami érinti a gyermeket is. Iskolaérettséggel, iskolaválasztással kapcsolatos dilemma esetén is segíthetek a mérlegelésben a legjobb megoldás megtalálása érdekében. Szintén segítségükre lehetek abban, hogy a különböző ellátórendszerek és a diagnosztikus kategóriák között minél jobban el tudjanak igazodni és a lehető legmegfelelőbb szakemberekhez eljutni. Illetve ezen szakemberekkel - akik legtöbb esetben a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai- kapcsolatot tudok tartani, be tudok számolni a gyermek óvodai életéről, ami sokszor nagyban segítheti az ott folyó munkát. Természetesen ez minden esetben a szülő beleegyezésével történik.

 

Bátorítanám a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, forduljanak hozzám bizalommal!

Elérhetőségem, melyen keresztül időpontot tudunk egyeztetni:

Tel: +36/ 20 530-93-77

E-mail cím: ovipszicho2@gmail.com

Mihályi-Markó Noémi